Overig

Overig M&DM

Op persoonlijke titel doceert Erik Mattie op zijn vakgebied. Bijna 20 jaar op de hogeschool Windesheim te Zwolle, maar ook gastcolleges aan de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Erik Mattie was ruim een jaar interim medewerker monumentenzorg in de gemeente Wassenaar.

Beleid

Ondersteuning monumentenbeleid gemeente Wassenaar 2008-2009

Opstellen beleidsstuk Cultuurhistorische Nota gemeente Bergen NH, 2008

Workshop organisatie en leiden Bergen NH, 2007

Advies integratie CCK en Welstandscommissie gemeente Bergen, 2007

Educatie

2012 Cursus ontworpen (en gegeven) m.b.t. ontwikkelingsgeschiedenis en architectuur Amsterdam, stadsdeel Centrum Amsterdam 2013

Vanaf 1997 leeropdracht geschiedenis van de stedenbouw in het kader van de tweejarige post HBO cursus ‘techniek van de stedenbouw’, aan de hogeschool Windesheim te Zwolle.

Onderwijs geschiedenis van de stedenbouw HKU, Utrecht 2007

Gastcolleges Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

Architectuurwandelingen en excursies Amsterdam, Maastricht, Brussel, Berlijn, Wenen, Hamburg etc.

Ter gelegenheid van de publicatie Park Meerwijk, villapark te Bergen, Manifest van de Amsterdamse School, Amsterdam 2005, werd i.s.m. Wim Vroom een tentoonstelling over het onderwerp ingericht in Museum Kranenburg te Bergen.

Excursies

Op verzoek begeleidt M&DM binnen- en buitenlandse stedenreizen.

Functies

  • 2006- 2010 Bijzondere Commissie Monumenten & Archeologie van de Raad voor Cultuur
  • Vanaf 2005 beheer secretariaat Netwerk Organisatie Kunst en Cultuur, een netwerkorganisatie van kleine ondernemers werkzaam in dezelfde branche
  • 2004 tot 2008 bestuurslid en penningmeester van de Nederlandse Olympische Worstelbond en de Stichting Stimulering Olympisch Worstelen
  • 2011 Q-team Schoorl
  • 2010 Q-team Bergen NH