Voorbeeld Projecten

Voorbeeldproject: stedenbouw

In 1996 heeft bureau M&DM in opdracht van het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amsterdam een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het stadsdeel De Pijp. Voor dit beeldkwaliteitplan werd een Orde- en Zonestelsel ontworpen, waarmee zowel de architectonische als de stedenbouwkundige kwaliteiten eenvoudig in kaart gebracht konden worden. Het bedachte systeem maakt in één oogopslag duidelijk welke deelgebieden binnen de wijk of stad in aanmerking komen voor behoud en restauratie en welke bij revitalisatie aanmerkelijk in aantrekkingskracht zouden kunnen winnen. De Pijp was des te meer een uitdaging omdat het noorden van dit stadsdeel geheel tot stand is gekomen volgens 19e-eeuwse stedenbouwkundige principes en het zuidelijk deel een integraal onderdeel vormt van Berlages beroemde Plan Zuid.

Na de Pijp volgden grote en kleinere beeldkwaliteitplannen binnen en buiten Amsterdam – waaronder de gemeentes Haarlem en Bergen – allen opgezet volgens het in de Pijp ontwikkelde systeem. De door M&DM ontwikkelde Ordekaart ligt anno 2014 nog steeds ten grondslag aan de ordewaardering binnen de Amsterdamse stad en stadsdelen.

–          Mattie, E. Het Beeldkwaliteitplan in Nederland in theorie en praktijk,

Praktijkboek  Instandhouding Monumenten Deel I-1 Instandhouding, aflevering 5, november 2000.

–          Erik Mattie, Martijn de Moor, ‘Beeldkwaliteitplan De Pijp: waardering en behoud van een stadsdeel met gemengd karakter.’ Jaarboek De Sluitsteen, Amsterdam 1997

Ordekaart Bomenbuurt Haarlem

Ordekaart Bomenbuurt Haarlem (fragment)

Bouwblokken en openbare ruimte

Bouwblokken en openbare ruimte

 

 

 

 

 

 

 

Bureau_M&DM_architectuurhistorisch_en_stedenbouwkundig_adviesbureau_-_2014-01-07_14.23.29

Voorbeeldproject: monumentenzorg

Bureau M&DM is vanouds sterk verweven met de zorg voor monumenten en monumentale stedenbouw. Provincies waarvoor het bureau werkzaam is geweest zijn Noord- en Zuid-Holland, Drenthe en Overijssel. Gemeentes waarvoor het bureau werkzaam is geweest zijn onder andere Amsterdam, Bloemendaal, Wassenaar, Haarlem, Leiden en Voorschoten. Erik Mattie was lid van de Bijzondere Commissie Monumenten & Archeologie van de Raad voor Cultuur te Den Haag.

Project Floris Versterschool Glas in lood.

Licht speelt een belangrijke rol in de beleving van monumenten. Glas-in-lood is daarbij van onschatbaar belang.

Flatiron-Amsterdam

“Flatiron”, Amsterdam

brandspuithuisje-Heerjansdam

Eenvoudig brandspuithuisje, negentiende eeuw, Heerjansdam

Villa-Bloemendaal

Villa in Bloemendaal

 

Voorbeeldproject: architectuur

Binnen Bureau M&DM wordt kennis verzameld en gedocumenteerd op het gebied van architectuurgeschiedenis en stedenbouw in binnen- en buitenland. De bibliotheek omvat circa 3000 boeken en tijdschriften op het vakgebied. Op basis van de vergaarde kennis en academische onderzoekstechnieken worden architectuur- en cultuurhistorische studies verricht.

In 2000 stelde bureau M&DM in opdracht van Het Oversticht Overijssel een eerste inventarisatie op van het provinciale industriële erfgoed, ten behoeve van het Project Revitalisering Industrieel Erfgoed Overijssel. Veel informatie was al bekend vanuit het Monumenten Selectie Project, maar nieuw was de aandacht voor de periode van de Wederopbouw. Industrieterreinen uit de naoorlogse periode tot circa 1970 werden bezocht en gewaardeerd op de aanwezige kwaliteiten. De waardering van de wederopbouw is sindsdien alleen maar verder toegenomen.

 

Textielfabriek uit de periode van de Wederopbouw, Overijssel

Textielfabriek uit de periode van de Wederopbouw, Overijssel

Czaar Peterbuurt, Amsterdam

Czaar Peterbuurt, Amsterdam: uniek stedenbouwkundig ensemble

Interieur boerderij-Zuid-Holland

Interieur boerderij (Zuid-Holland)

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale Bauausstellung (IBA) Emscher Park

Anoniome architectuur: excursie IBA-Emscherpark 2012. Industriële landschappen worden in het buitenland hogelijk gewaardeerd, in Nederland veel minder. Achteloze sloop is vaak het gevolg.

Project Floris Versterschool

De vergeten kant van architectuur: achterkanten en binnenterreinen, sinds 2013 welstandsvrij.

 

 

Onzichtbare architectuur: het interieur is dikwijls vogelvrij. In het geval van de Floris Versterschool (Amsterdam) werd bij de transformatie naar woningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere interieurwaarden

Onzichtbare architectuur: het interieur is dikwijls vogelvrij. In het geval van de Floris Versterschool (Amsterdam) werd bij de transformatie naar woningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere interieurwaarden

 

 

Voorbeeldproject overig

In 1999 verscheen bij Princeton Architectural Press het boek World Fairs, een coproductie van M&DM (auteur Erik Mattie), de Nederlandse uitgevers Vorm + Kleur en Inmerc en de Duitse uitgever Belser Verlag. Het boek behandelt de vaak sensationele architectuur die vanaf 1851 in Londen te zien is geweest op de wereldtentoonstellingen. Van het Crystal Palace tot de Eiffeltoren en het Atomium worden alle bouwwerken behandeld, die van belang zijn geweest voor de architectuurgeschiedenis, maar ook de vaak ten onrechte veronachtzaamde bouwwerken, die na de tentoonstelling verkocht of zonder pardon gesloopt werden. Met veel authentiek materiaal brengt het boek een vergeten hoofdstuk van de geschiedenis van de bouwkunst weer tot leven.

Eveneens bij Vorm + Kleur verscheen in 1994 Architectural Competitions 1792-1949, auteur Erik Mattie.

Monumentaal Huis

In Wonen in een monumentaal huis (2012) werd een studie gepubliceerd naar de ontwikkeling van de woningplattegrond van het herenhuis tussen 1860 en 1940.

 

Plaza Espana, Sevilla

Plaza Espana, Sevilla, wereldtentoonstelling 1929

Uitg. SWD/De Balie, Amsterdam, 2000

Uitg. SWD/De Balie, Amsterdam, 2000

Amsterdamseschool

Amsterdamseschool, Uitg. Architectura & Natura, 1991