Wat doet M&DM

Stedenbouw en bestemmingsplannen

De cultuurhistorische paragraaf is niet meer weg te denken uit het modern bestemmingsplan. Bureau M&DM verzorgt dit onderdeel snel en adequaat, in samenspraak met stedenbouwkundigen bij de gemeente. Ook de beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit en de bijbehorende uitgangspunten zoals opgenomen in het bestemmingsplan wordt verzorgd door Bureau M&DM. Voor overheden, projectontwikkelaars of samenwerkingsverbanden doet M&DM onderzoek naar het (historisch) karakter en de beeldkwaliteit van ruimtelijke structuren. Stedenbouwkundige of architectonische elementen die de kwaliteit van de straat, het stadsdeel of de stad bepalen, worden benoemd en in hun onderlinge samenhang gewaardeerd. De presentatievorm kan behalve de cultuurhistorische paragraaf ook een Beeldkwaliteitplan, een Cultuurhistorische Verkenning, een Cultuurhistorische Waardekaart of een vergelijkbaar instrument zijn.

Architectuur en welstand

Bureau M&DM heeft in 1995 een waarderingssysteem (Ordekaart, oorspronkelijk voor het Beeldkwaliteitplan De Pijp, later ook voor de Gordel ’20-’40 en de 19de-eeuwse Ring) ontwikkeld dat universeel toepasbaar is en als onderlegger voor welstandstoetsing kan fungeren. Niet alleen voor welstands- of monumentenbeleid, maar ook voor stedelijke vernieuwing en revitalisatie. M&DM doet onderzoek naar en adviseert over de monumentale waarden van individuele woonhuizen, bedrijfspanden en andere bouwwerken. Ook het industrieel erfgoed en de wederopbouw behoren tot het werkgebied van Bureau M&DM. Niet alleen de gevel, ook het interieur is onderwerp van onderzoek.

Educatie

Mr. drs. E.H. Mattie heeft ruime ervaring in het overdragen van stedenbouwkundige kennis, het lesmateriaal toegespitst op kortdurende cursussen. Tot 2014 doceert Erik Mattie het vak Geschiedenis van de stedenbouw aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle, ten behoeve van de tweejarige, post-H.B.O.-opleiding Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning.
Erik Mattie publiceert met enige regelmaat over onderwerpen betreffende architectuur en stedenbouw.

Hotel Atlanta Rotterdam

Waardestelling: Hotel Atlanta, Rotterdam

Industrieel erfgoed: de autofabriek Spijker werd ontdekt door Mattie & De Moor

Industrieel erfgoed: de autofabriek Spijker werd ontdekt door Mattie & De Moor

Interieur: monumentaal trappenhuis met glas-in-lood vensters

Interieur: monumentaal trappenhuis met glas-in-lood vensters